Hippani Animator

Hippani Animator version history

Hippani Animator has been updated 13 times over the past 12 months

May 23, 20165.0.5983

May 09, 20165.0.5969

Apr 25, 20165.0.5954

Apr 15, 20165.0.5946

Mar 17, 20165.0.5858

Nov 27, 20154.4.5806

Sep 15, 20154.4.5733

Aug 26, 20154.4.5715

Aug 24, 20154.4.5714

Aug 04, 20154.4.5694

Jul 16, 20154.4.5674

Jul 06, 20154.4.5660

Jul 01, 20154.4.5653

Apr 27, 20154.3.5595

Apr 23, 20154.3.5591

Mar 13, 20154.3

Feb 06, 20154.2

Dec 11, 20144.1

Oct 03, 20144

Jul 08, 20143.8Back to Hippani Animator